سعید جنگ جوی

تخصص : برنامه نویس ، طراح و توسعه دهنده وبسایت ، مدیر سرور

مدیریت شرکت کندوهاست ارائه خدمات هاستینگ و سرور مدیریت مجموعه تبریز وب ارائه خدمات آنلاین

09149710396


با بیش از 10 سال سابقه فعالیت در حوزه آی تی و تکنولوژی

سعید جنگ جوی

تخصص : برنامه نویس ، طراح و توسعه دهنده وبسایت ، مدیر سرور

مدیریت شرکت کندوهاست ارائه خدمات هاستینگ و سرور مدیریت مجموعه تبریز وب ارائه خدمات آنلاین

09149710396


با بیش از 10 سال سابقه فعالیت در حوزه آی تی و تکنولوژی

سعید جنگ جوی

تخصص : برنامه نویس ، طراح و توسعه دهنده وبسایت ، مدیر سرور

مدیریت شرکت کندوهاست ارائه خدمات هاستینگ و سرور مدیریت مجموعه تبریز وب ارائه خدمات آنلاین

09149710396


با بیش از 10 سال سابقه فعالیت در حوزه آی تی و تکنولوژی